Z6_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ14D6
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ14T4

ОДБХ Кърджали

Дата на публикуване: 21.10.2022
Последна актуализация: 23.03.2023

Декларации по т. 1 и т. 3

Декларации по т. 2 и т. 4

Регистри по чл. 35,  ал. 1, т. 1 и т. 3

Регистри по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4

Неподали декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ