Z6_PPGAHG800POM006IKFFEA6B1G3
Z7_PPGAHG800POM006IKFFEA6B181

Африканска и Класическа чума по свинете

Дата на публикуване: 26.07.2023
Последна актуализация: 25.09.2023

 

Африканската чума по свинете е особено опасна вирусна болест, която засяга свинете. Тя не е заразна за хората и не представлява заплаха за човешкото здраве, но е изключително заразна и може да предизвика значителни икономически загуби в селското стопанство.

Ето някои ключови точки относно африканската чума по свинете:

 

Вирус и разпространение: Вирусът на АЧС е много устойчив и може да оцелее в околната среда за дълъг период от време. Той се разпространява основно чрез пряк контакт между свинете, но може да бъде разпространяван и чрез заразени обекти, храна, оборудване, както и чрез дивите свине. Миграцията на диви свине може да бъде източник на зараза за домашните свине.

 

Симптоми: Симптомите на АЧС включват висока температура, слюнотечение, нарушения в дишането, кожни лезии и внезапна смърт на засегнатите свине. Болестта обаче може да има различни проявления и може да премине през остра или хронична форма.

 

Контрол и предотвратяване: За да се предотврати разпространението на АЧС, се предприемат мерки като карантина на засегнатите области, умъртвяване на заразени и изложени на риск животни и дезинфекция на фермите. Основен метод за контрол на болестта е прилагането на строги мерки за биосигурност, като се налага строга хигиена, ограничаване на движението на свинете и мониторинг на потенциалните заразени области.

 

Икономически влияние: След констатиране на АЧС има сериозни икономически последици за всички сектори свързани със свиневъдството. Заради болестта, много страни са принудени да умъртвяват и унищожават голям брой свине, което води до загуби във възможността за производство и износ, както на живи свине така и  на свинско месо.

 

Глобално разпространение: Африканската чума по свинете е била разпространена в различни части на света, включително в Африка, Европа и Азия. Превенцията и контролът на болестта са предизвикателни, и международната общност работи за сътрудничество в този аспект.
 

 

 

 

Разработени информационни материали за:

 - фермери;

 - ловци;

 - ветеринарни лекари.

 

 

 

Изисквания за свиневъдни стопанства - брошура

Информация за заболяването - брошура

Информация за заболяването - брошура

Информация за заболяването - брошура

Информация за вземане на проби от диви свине