Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3643
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31M4

Контакти на звеното за приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 22.08.2022

 

БАБХ приема заявления за предоставяне на достъп до информация във всички Центрове за административно обслужване.