Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ36K2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3167

Вътрешни правила по ЗДОИ

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 22.08.2022

 

Вътрешните правила за достъп до обществена информация в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) уреждат реда за приемане, регистриране, разпределяне и разглеждане на писмените заявления, устните запитвания и заявленията, направени по електронен път за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на обществена информация от агенцията, съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).