Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFSU05
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFSUG6

Сертификати и информация за износ за държави извън ЕС

Дата на публикуване: 18.08.2022
Последна актуализация: 12.01.2023

 

Уважаеми потребители,

 

Изискванията при износ на български стоки за трети държави се определят от приемащата страна. Всяка държава може да променя своите условия за внос на стоки по всяко време и без предварително уведомление! Информацията за износ се актуализира непрекъснато, но в някои случаи държавите могат да променят своите условия за внос без предупреждение.

 

За да сте сигурни в безпроблемното реализиране на Вашия внос в трета държава, е необходимо да направите предварително проучване относно всички изисквания за внос, съвместно с чуждестранните Ви партньори (търговски представители), които могат да осъществят директен контакт с местните компетентни власти. Окончателното одобрение за внос на всеки продукт е предмет на нормативни правила и разпоредби на всяка една държава-вносител, които се прилагат от граничните служители по време на вноса.

 

Азербайджан

1. Ветеринарен сертификат за износ на мляко и млечни продукти от едри преживни животни

2. Ветеринарен сертификат за износ на риба и рибни продукти

3. Ветеринарен сертификат за износ на живи животни 5Р с допълнение за син език

4. Ветеринарен сертификат за износ на птиче месо

5. Ветеринарен сертификат за износ на еднодневни пилета и яйца за люпене

6. Ветеринарен сертификат за износ на месни продукти

7. Ветеринарен сертификат за износ на говеда за разплод и производство

 

Албания

1. Ветеринарен сертификат за износ дивечово месо

2. Ветеринарен сертификат за износ на птиче месо

3. Ветеринарен сертификат за износ на кожи

4. Ветеринарен сертификат за износ на живи домашни животни от рода на овцете

5. Ветеринарен здравен сертификат за износ на еднодневни пилета

6. Ветеринарен сертификат за износ на яйца за люпене

7. Ветеринарен сертификат за износ на риби и рибни продукти

8. Ветеринарен сертификат за износ на животински черва

9. Ветеринарен сертификат за износ на фуражи

10. Ветеринарен здравен сертификат за износ на прясно свинско месо, мляно месо, месни заготовки и месни продукти от свинско месо

 

Алжир

1. Здравен сертификат за износ на пчелен мед

2. Ветеринарен здравен сертификат за износ на монокалциев или дикалциев фосфат

 

Аржентина

1. Ветеринарен здравен сертификат за износ на непрана вълна

2. Ветеринарен сертификат за износ на термично преработени птичи продукти

 

Армения

1. Ветеринарен сертификат за износ на диви, зоопаркови и циркови животни

2. Ветеринарен сертификат за износ на живи свине

 

Хармонизирани сертификати за износ между ЕС – Армения:

3. Ветеринарен сертификат за износ на свине за разплод

4. Ветеринарен сертификат за износ на свинско месо и сурови месни заготовки

5. Ветеринарен сертификат за износ на говеда за разплод и производство

6. Ветеринарен сертификат за износ на месни консерви, салами и други видове готови за употреба месни продукти

7. Ветеринарен сертификат за износ на яйчен прах, меланж, албумин и други хранителни продукти от преработката на кокоши яйца

8. Ветеринарен сертификат за износ на мед и пчелни продукти

9. Ветеринарен сертификат за износ на готови хранителни продукти, съдържащи суровини от животински произход

10. Ветеринарен сертификат за износ на фуражи и фуражни добавки от животински произход

 

Съгласно писмо от компетентния орган на Армения, страните-членки на Евразийския икономически съюз (ЕИС), към които е и Армения, не одобряват договорените хармонизирани сертификати с ЕС. Тези сертификати не могат да се използват при транзит през техните територии (Русия, Беларус). При транзит могат да използват сертификати за Руската Федерация, за Митническия съюз или Евразийския икономически съюз.

 

В случаите на износ, за които не е наличен сертификат във формат ЕС – Армения, се използват тези за Руската Федерация, за Митническия съюз или Евразийския икономически съюз:
 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/vetsanmeri/Pages/vetsertifikaty.aspx

 

Информация за Евразийски икономически съюз

 

Бенин

1. Изисквания за внос на замразено птиче месо в Бенин

2. Ветеринарен сертификат за износ на птиче месо

 

Босна и Херцеговина

1. Здравен сертификат за износ на месни продукти, обработени стомаси, пикочни мехури и черва

2. Здравен сертификат за износ на птиче месо

3. Здравен сертификат за износ на рибни продукти

4. Здравен сертификат за износ на колаген

5. Здравен сертификат за износ на желатин

6. Здравен сертификат за износ на консервирана храна за домашни любимци

7. Ветеринарен сертификат за износ на преработена храна за домашни любимци, различна от консервирана

8. Ветеринарен сертификат за износ на дъвчащи предмети за кучета

9. Ветеринарен здравен сертификат за износ на млечни продукти, получени от мляко от крави, овце, кози и биволи

10. Ветеринарен здравен сертификат за износ на обработени кожи

11. Здравен сертификат за износ на животни за зоологически градини

12. Ветеринарен сертификат за износ на яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови

13. Здравен сертификат за износ на месо от домашни говеда

14. Ветеринарен сертификат за износ на месо, субпродукти и други продукти, получени от клане на овце и кози

15. Ветеринарен сертификат за износ на домашни овце и кози за разплод и/или производство

16. Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни свине за разплод и/или угояване

17. Ветеринарен здравен сертификат за износ на мед и пчелни продукти

18. Ветеринарен сертификат за износ на фуражи

 

Великобритания

Здравни сертификати за внос на животни и животински продукти в Обединено Кралство Великобритания - налични в TRACES

 

1. Износ на живи животни, продукти от животински произход

 

Важно!

Съгласно информация, публикувана на правителствения сайт на Великобритания, до месец декември 2023 г., се отлага изискването пратките с продукти от животински произход, да бъдат придружени от сертификат.

Пратките с живи животни, както и продукти от животински произход, обект на ограничителни мерки заради заболявания по животните, трябва да са придружени от сертификат.

 

2. Износ на растения и продукти от растителен произход

Условия и изисквания при внос на стоки от растителен произход

 

Допълнителна информация при износ на стоки

 

Правила и изисквания:

a. Граничен оперативен модел - наръчник за внос

b. Полезни връзки за насоки при транспортиране на стоки между Обединено Кралство Великобритания и Европейски съюз

c. Условия и изисквания при внос на стоки

 

 

Грузия

1. Ветеринарен сертификат за износ на птиче месо

2. Ветеринарен сертификат за износ на месни продукти

3. Ветеринарен сертификат за износ на свинско месо

4. Ветеринарен сертификат за износ на яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

5. Здравен сертификат за износ на млечни продукти

6. Ветеринарен сертификат за износ на преработени храни за домашни любимци, различни от консервираните

7. Ветеринарен сертификат за износ на пресни или охладени кожи от копитни животни

8. Ветеринарен сертификат за износ на обработени кожи от копитни животни

9. Ветеринарен сертификат за износ на дъвчащи предмети за кучета

10. Ветеринарен сертификат за износ на преработен животински протеин, различен от този, получен от отглеждани насекоми, непредназначен за човешка консумация

11. Декларация за обработени кожи от преживни и еднокопитни животни

12. Ветеринарен сертификат за износ на домашни птици/яребици за разплод и производство

 

Египет

1. Здравен сертификат за износ на еднодневни пилета, птици за разплод и яйца за люпене

2. Ветеринарен здравен сертификат за износ на живи дребни преживни животни

3. Ветеринарен здравен сертификат за домашни говеда (включително видовете Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis и техните кръстоски), които са предназначени за разплод след внос

4. Ветеринарен сертификат за износ на термично обработено птиче месо

5. Ветеринарен сертификат за износ на обезкостено говеждо месо

 

Износ на месо и месни продукти се извършва от предварително одобрени от Египетския компетентен орган кланици. Всеки износ се разрешава индивидуално.

 

Израел

1. Ветеринарен здравен сертификат за износ на гълъби

2. Официално одобрение на предприятия, произвеждащи храни за домашни любимци

3. Ветеринарен сертификат за износ на храна за домашни любимци, съдържаща продукти от животински произход

4. Ветеринарен сертификат за износ на прясно замразени кожи

5. Ветеринарен сертификат за износ на сухо осолени кожи

6. Ветеринарен сертификат за износ на риба и рибни продукти

7. Ветеринарен сертификат за износ на мляко и млечни продукти

 

Индия

Стъпки за подготовка за внос на живи животни и животински продукти

 

Индонезия

Условия за износ на пшеница

 

Ирак

1. Ветеринарен сертификат за износ на птиче месо

2. Ветеринарен сертификат за износ на консерви

3. Сертификат за износ на яйца за люпене

4. Ветеринарен сертификат за износ на месо и месни продукти, получени от едри преживни животни

5. Ветеринарен сертификат за износ на месо, месни продукти и субпродукти, получени от дребни преживни животни

6. Ветеринарен сертификат за износ на яйца и яйчни продукти

7. Ветеринарен здравен сертификат за износ на пастьоризирано мляко и продукти

8. Здравен сертификат за износ на пчелен мед и пчелни продукти

9. Ветеринарен сертификат за износ на еднодневни пилета

 

Ирак е наложила временна забрана за внос на еднодневни пилета, яйца за консумация и пчелен мед.

Яйца за люпене могат да се изнасят съобразно изискванията в чл. 10.4.10 от Terrestrial Code на OIE (от райони без заболяване от птичи грип).

При износ на мляко и млечни продукти, освен сертификат ISO 22000 и сертификат по Халал (потвърждаващ, че в процеса на производство не са използвани свински продукти като желатин напр.) следва да бъде предоставен и сертификат, че продуктите НЕ съдържат меламин.

Всички сертификати непосредствено преди износа трябва да бъдат заверени в Посолството на Ирак.

 

Йордания

Сертификати

1. Ветеринарен сертификат за износ на птиче месо

2. Ветеринарен сертификат за износ на агнешко месо

3. Ветеринарен сертификат за износ на дребни преживни животни

 

Условия за износ

Правила за износ на замразено птиче месо

 

Казахстан

Казахстан е част от Евразийския икономически съюз (ЕИС), в който участват Армения, Беларус, Киргизия и Руската Федерация.

Информация при износ за страните от ЕИС

 

Сертификати

1. Ветеринарен сертификат за износ на едри преживни животни за отглеждане и производство

2. Ветеринарен сертификат за износ на свине за разплод

3. Ветеринарен сертификат за износ на месни консерви, салами и други видове готови за употреба месни продукти

4. Ветеринарен сертификат за износ на яйчен прах, меланж, албумин и други хранителни продукти от преработката на кокоши яйца

5. Ветеринарен сертификат за износ на фуражи и фуражни добавки от животински произход, предназначени за внос

6. Ветеринарен сертификат за износ на готови хранителни продукти, съдържащи суровини от животински произход

7. Ветеринарен сертификат за износ на месо от дивеч и месо от зайци от фермата и сурови месни продукти

8. Ветеринарен сертификат за износ на натурален мед и други пчелни продукти, предназначени за човешка консумация

9. Ветеринарен сертификат за износ на свинско месо и сурови месни заготовки

 

Канада

Зоосанитарен сертификат за износ на мляко и млечни продукти

 

Катар

Сертификати

1. Здравен сертификат за износ на мляко и млечни продукти

2. Изисквания при износ на млечни продукти

3. Здравен сертификат за износ на месо и месни продукти

При износ на месо и месни продукти се изисква Халал сертификат, който се издава от ДЧ на ЕС на произход и кланицата на произход.

 

Условия за износ

Въпроси относно единната електронна система за обмен и одобрение на ветеринарни и фитосанитарни сертификати - Global Partners System

Ръководство за вносители на храни в Катар

Често задавани въпроси при внос в Катар

 

Китайска народна република

Изисквания при износ

Oт началото на 2022 г. Генералната митническа администрация на Китай (GACC) обяви влизането в сила на изменени изисквания за регистрация, които засягат всички чуждестранни производители, преработватели и хладилни складови съоръжения за общо 18 категории храни и хранителни продукти. Тези изисквания са описани в Указ 248 и Указ 249, които са в сила от 1 януари 2022. Съобразно продуктите, начините на кандидатстване за регистрация са два:


•    с препоръка от Българската агенция по безопасност на храните
•    чрез саморегистрация на https://cifer.singlewindow.cn  в съответствие с изискванията на член 9 от Указ 248


Всички предприятия, попадащи в обхвата на Указ 248, трябва да имат регистрация в електронната платформа на Китай https://cifer.singlewindow.cn, за да могат да извършват износ.


Износът от България на част от тези категории храни, може да се осъществи едва след като държавата ни бъде одобрена от китайския компетентен орган. Това се отнася в голяма степен за храните от животински произход. България е одобрена за износ на мляко и млечни продукти, мед, белен слънчоглед, замразени плодове, както и някои видове риба.


Повече информация за регистрацията можете да откриете тук.


Заявление за включване в Регистъра на одобрените предприятия за износ за Китайската Народна Република се подава в съответното териториално подразделение на БАБХ.


Между България и Китай двустранно са договорени санитарните и фитосанитарните изисквания при износ на:

 • Белен слънчоглед
 • Люцерна – за фураж
 • Царевица – за фураж
 • Тютюн
 • Комбинирани фуражи на растителна основа и фуражни добавки
 • Слънчогледов шрот и сух спиртоварен остатък (DDGS)
 • Мляко и млечни продукти
 • Риба и рибни продукти (единствено на одобрени от GACC видове за износ)
 • Замразени плодове и зеленчуци
 • Мед

 

Изисквания при износ на фуражи и фуражни добавки

Фуражите и фуражните добавки са извън обхвата на Указ 248 и не се регистрират в електронната платформа на Китай. Заявление за включване в Регистъра на одобрените предприятия за износ за КНР се подава в съответното териториално подразделение на БАБХ.

 

Сертификати

1. Ветеринарен сертификат за износ на риби и рибни продукти

2. Ветеринарен здравен сертификат за износ на мляко и млечни продукти

3. Здравен сертификат за износ на пчелен мед

 

Корея

Сертификати

1. Здравен сертификат за износ на млечни продукти

 

Република България е одобрена за внос на сирена, млека, преработени млека, ферментирали млека, млечни сметани и масла в Корея. Сертификатът може да бъде издаван само при износ от вече одобрени от Корея предприятия. Пратката трябва да пътува с два оригинала на сертификата.

Пратката трябва да бъде придружена от сертификата в оригинал, предназначен за Ministry of Food and Drug Safety и едно негово копие, което да се представи пред Animal and Plant Quarantine Agency.

 

Български износител може да изнесе продукт, който е произведен в друга държава-членка на ЕС като:

-    в част 1-1 Обща информация – в поле „Изпращач“ се посочват името и адресът на българския износител;
-    в част 1-2 Информация за продукта – в поле „Произход на продукта (Страна на произход)“ се посочва държавата-членка на ЕС, в която е произведен продуктът.

 

Условия за износ

2. Условия за износ на царевица

3. Условия за износ на риба и рибни продукти

 

Косово

1. Ветеринарен сертификат за износ на говеда, предназначени за незабавно клане

2. Ветеринарен сертификат за износ на говеда за разплод и угояване

3. Здравен сертификат за износ на яйца за люпене и еднодневни пилета

4. Ветеринарен здравен сертификат за износ на кожи

5. Здравен сертификат зя износ на композитни продукти, предназначени за човешка консумация

6. Ветеринарен сертификат за износ на консервирани храни за домашни любимци

7. Ветеринарен сертификат за износ на месни заготовки (MP-PREP)

8. Ветеринарен здравен сертификат за износ на месни продукти, обработени стомаси, мехури и черва

9. Ветеринарен сертификат за износ на млечни продукти, получени от млякото на крави, овце, кози и биволици

10. Ветеринарен сертификат за износ на овце и кози за разплод или производство

11. Здравен сертификат за износ на птиче месо (POU)

12. Здравен сертификат за износ на мляно и механично отделено птиче месо (POU-MI/MSM)

13. Ветеринарен здравен сертификат за износ на пчелен мед и други пчелни продукти

14. Ветеринарен сертификат за износ на рибни продукти

15. Ветеринарен сертификат за износ на свине за разплод и угояване

16. Ветеринарен сертификат за износ на фуражи

17. Ветеринарен сертификат за износ на преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани

18. Ветеринарен сертификат за износ на яйчни продукти

 

Куба

Сертификати

1. Сертификат за износ на храни от животински произход

2. Декларация при износ на храни от животински произход

 

Условия за износ

Изисквания за внос на продукти в Куба

 

Малайзия

1. Ветеринарен сертификат за износ на не домашни месоядни животни

2. Ветеринарен сертификат за износ на диви животни като животни за зоологически градини за Малайзия

 

Мароко

1. Здравен сертификат за износ на комбинирани фуражи, добавки и суровини

2. Ветеринарен здравен сертификат за износ на вълна

 

Мексико

Сертификати

1. Ветеринарен здравен сертификат за износ на вълна

2. Зоосанитарен сертификат за износ на пчелни майки

3. Зоосанитарен сертификат за износ на немонтирани ловни трофеи

 

Условия за износ

Фитосанитарни изисквания за износ на пшеница (Triticum aestivum) с произход от България

 

Молдова

Хармонизирани сертификати за износ на продукция от ЕС за Молдова

 

Непал

Условия за износ

1. Изисквания за внос

2. Стандарт за качеството на пчелен мед при внос в Непал

 

Нигерия

Ветеринарен сертификат за износ на охлюви

 

Нова Зеландия

Сертификати

1. Ветеринарен сертификат за износ на говеждо месо

2. Здравен сертификат за износ на свинско месо

 

Условия за износ

Правила за износ на храни

 

Нова Каледония

Сертификати

1. Здравен сертификат за износ на месо и месни продукти от пуйки (с изключение на кланични трупове)

2. Ветеринарен сертификат за износ на млечни продукти

3. Ветеринарен сертификат за износ на прясно месо от домашни птици и щраусови птици, месни продукти от домашни птици и щраусови птици, яйца за консумация и яйчни продукти

4. Ветеринарен сертификат за износ на фуражи от животински произход

 

Условия за износ

Информация относно износ на фуражи/храни за животни за Нова Каледония:

https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/certificat_a9_en.pdf

https://davar.gouv.nc/importations-exportations-importations-animaux-et-produits-animaux/les-produits-animaux

 

Обединени арабски емирства

1. Ветеринарен здравен сертификат за износ на еднодневни пилета

2. Ветеринарен здравен сертификат за износ на овце и кози

3. Ветеринарен сертификат за износ на живи говеда

4. Ветеринарен здравен сертификат за износ на живи птици

5. Ветеринарен здравен сертификат за износ на животински продукти и странични животински продукти

6. Здравен сертификат за износ на ловни трофеи

7. Здравен сертификат за износ на месо и месни продукти

8. Здравен сертификат за износ на мляко и млечни продукти

9. Здравен сертификат за износ на преработени хранителни продукти

10. Здравен сертификат за износ на пчелен мед и пчелни продукти

11. Здравен сертификат за износ на разнородни хранителни продукти

12. Здравен сертификат за износ на яйца за консумация и яйчни продукти

13. Ветеринарен здравен сертификат за износ на яйца за люпене

 

Оман

Условия за износ

Условия за внос на птиче месо и продукти от птиче месо в Оман

 

Перу

Сертификати

Здравен сертификат за износ на млечни продукти

 

Условия за износ

1. Фитосанитарни изисквания за внос на семена от Пауловния (Paulownia spp.)

2. Фитосанитарни изисквания за внос на резници и коренови резници от Пауловния (Paulownia spp.)

3. Фитосанитарни изисквания за внос на слънчогледово семе (белен и небелен слънчоглед, Helianthus annuus)

 

РС Македония

1. Ветеринарен сертификат за износ на говеда за незабавно клане

2. Ветеринарен сертификат за износ на говеда за разплод и производство

3. Ветеринарен здравен сертификат за износ на прясно месо, включително мляно месо от домашни говеда

4. Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни птици, с изключение на щраусови, за разплод и производство (BPP)

5. Ветеринарен сертификат за износ на еднодневни пилета, различни от щраусови (DOC)

6. Ветеринарен сертификат за износ на желатин за човешка консумация

7. Ветеринарен здравен сертификат за износ на живи охлюви

8. Ветеринарен здравен сертификат за износ на декоративни водни животни, предназначени за затворени декоративни съоръжения

9. Ветеринарен сертификат за износ на обработени кожи от копитни животни

10. Ветеринарен сертификат за износ на колаген за човешка консумация

11. Здравен сертификат за износ на композитни продукти за човешка консумация

12. Здравен сертификат за износ на месни заготовки

13. Ветеринарен сертификат за месни продукти, стомаси, черва за транзит и складиране

14. Ветеринарен сертификат за износ на месни продукти, обработени стомаси, пикочни мехури и черва за внос MP-PR

15. Ветеринарен сертификат за износ на млечни продукти от краве, овче биволско мляко

16. Ветеринарен сертификат за износ на охлюви, предназначени за човешка консумация

17. Ветеринарен сертификат за износ на месо от домашни птици

18. Ветеринарен сертификат за износ на мляно месо и механично отделено месо от домашни птици (POU-MI/MSM)

19. Ветеринарен сертификат за износ на риби и рибни продукти

20. Ветеринарен сертификат за износ на прясно месо, включително мляно месо от домашни свине

21. Здравен сертификат за износ на аквакултури за отглеждане, за райони за повторно полагане, за любителски риболовни райони и отворени

декоративни съоръжения

22. Здравен сертификат за износ на лъвове

23. Ветеринарен сертификат за износ на коне, еднокопитни за разплод и производство

24. Ветеринарен здравен сертификат за износ на фураж за риби

25. Ветеринарен сертификат за износ на фуражи

26. Ветеринарен здравен сертификат за износ на консервирана храна за домашни любимци

27. Ветеринарен здравен сертификат за износ на преработена храна за домашни любимци, която не включва консервирана храна за домашни

любимци

28. Ветеринарен сертификат за износ на животински обвивки

29. Ветеринарен сертификат за яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови

30. Ветеринарен сертификат за износ на мед, пчелно млечице и други пчелни продукти

31. Ветеринарен сертификат за износ на яйчни продукти

32. Ветеринарен сертификат за износ на някои птици различни от домашните

33. Ветеринарен сертификат и образец на декларация за временно допускане на регистрирани коне за период по-малък от 90 дни

34. Здравен сертификат за износ на слънчогледово олио

 

Пратката със слънчогледово олио трябва да бъде придружена от лабораторни изпитвания за тежки метали и качество. Вносителят трябва да бъде регистриран като оператор за храни от неживотински произход в Агенцията по храните и ветеринарните въпроси на РС Македония.

 

Руска федерация/Евразийски икономически съюз

Информация за законодателството и изисквания на Руската федерация/Евразийски икономически съюз

 

От август 2014 г. с Указ на президента на Руската Федерация е наложено ембарго за страните от Европейски съюз (ЕС), включително и за Република България, по отношение вноса на някои продукти. От 2014 г. Република България не осъществява износ за Руската Федерация на продуктите, попадащи в списъка на ембарговите стоки.

 

 

Саудитска Арабия

Сертификати

1. Здравен сертификат за износ на продукти от водни животни от животински произход

2. Здравен сертификат за износ на мляко и млечни продукти

3. Здравен сертификат за износ на пчелен мед и пчелни продукти

4. Ветеринарен здравен сертификат за износ на живи овце

5. Ветеринарен сертификат за износ на живи животни (говеда), предназначени за разплод, угояване и клане

6. Здравен сертификат за износ на фуражни продукти с животински произход

7. Здравен сертификат за износ на фуражни продукти с растителен произход

 

Условия за износ

Регистрация на предприятия и продукти от фуражния сектор с цел внос на фуражи в Кралство Саудитска Арабия

 

Сирия

Ветеринарен здравен сертификат за еднодневни пилета и яйца за люпене

 

Сърбия

1. Ветеринарен сертификат за яйчни продукти

2. Декларация при износ на яйчни продукти за инфлуенца

3. Здравен сертификат за термично преработено мляко, млечни продукти, произведени от сурово мляко за човешка консумация

4. Ветеринарен сертификат за птиче месо и механично отделено месо (МОМ)

5. Ветеринарен сертификат за внос на месни продукти черва, пикочни мехури

6. Здравен сертификат за внос на обработени охлюви, предназначени за човешка консумация

7. Здравен сертификат за внос на композитни продукти, предназначени за човешка консумация

8. Здравен сертификат за износ на рибни продукти

9. Ветеринарен сертификат за консервирана храна за домашни любимци

10. Ветеринарен сертификат за преработена храна за домашни любимци, различна от консервираната храна за домашни любимци

11. Здравен сертификат за странични животински продукти за производство на храни за домашни любимци

12. Здравен сертификат за внос на мед и други пчелни продукти

13. Ветеринарен сертификат за фуражи, несъдържащи суровини от животински произход

14. Ветеринарен сертификат за фуражи, съдържащи суровини от животински произход

15. Ветеринарен сертификат за внос на диви животни

16. Здравен сертификат за износ на еднодневни пилета

17. Здравен сертификат за износ на яйца за люпене

18. Ветеринарен сертификат за рибно брашно, добито от морски животни с изключение на морски бозайници

19. Здравен сертификат за износ на регистрирани коне за разплод

20. Здравен сертификат за временен внос на регистрирани коне за надбягвания и състезания

21. Ветеринарен сертификат за временен внос на птици

22. Здравен сертификат за износ на преработени животински протеини, които не са добити от преживни животни

23. Ветеринарен сертификат за домашни овце и кози, предназначени за разплод

24. Ветеринарен сертификат за домашни овце и кози, предназначени за клане

25. Здравен сертификат за износ на кожи от копитни животни

26. Декларация при износ на кожи от копитни животни

27. Ветеринарен сертификат за износ на обработени черва

28. Здравен сертификат за внос на живи охлюви

29. Ветеринарен здравен сертификат за износ на аквакултури за отглеждане, за райони за повторно полагане, за любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения

30. Ветеринарен сертификат за зоопаркови месоядни животни (Carnivores)

31. Здравен сертификат за износ на колаген

32. Здравен сертификат за износ на желатин

33. Ветеринарен сертификат за временен внос на гълъби за състезания

34. Ветеринарен сертификат за износ на свинско месо от домашни свине

35. Ветеринарен сертификат за износ на говеждо месо

36. Ветеринарен сертификат за износ на месни заготовки

37. Ветеринарен сертификат за износ на прясно месо от домашни овце (Ovis aries) и домашни кози (Capra hircus)

38. Декларация за транзит на пратки преминаващи през Република Сърбия

39. Декларация за Африканска чума по свинете при износ на продукти от свинско месо

Сертификати за транзит на коне през Сърбия:

 

Тунис

1. Ветеринарен здравен сертификат за износ на пресни яйца за консумация

2. Здравен сертификат за износ на яйчни продукти

3. Ветеринарен сертификат за износ на охлюви за развъждане

 

Турция

1. Здравен сертификат за износ на яйчни продукти

2. Ветеринарен здравен сертификат за износ на млечни продукти от мляко на крави, овце, кози и биволи

3. Ветеринарен здравен сертификат за млечни продукти

4. Храни от неживотински произход, материали и предмети в контакт с храни

5. Здравен сертификат за износ на черва (естествени обвивки)

6. Ветеринарен здравен сертификат за износ на овчи/ кози черва (почистени-необработени)

7. Ветеринарен здравен сертификат за износ на рибни продукти

8. Ветеринарен сертификат за износ на необработена вълна от овце

9. Ветеринарен сертификат за износ на животински продукти - червеи (vermicompost)

10. Ветеринарен здравен сертификат за износ на преработена храна за домашни любимци, различна от консервираните храни

11. Ветеринарен здравен сертификат за износ на консервирана храна за домашни любимци

12. Здравен сертификат за износ на пчелен мед и пчелни продукти

13. Ветеринарен сертификат за износ на еднодневни пилета, различни от щраусови

14. Ветеринарен здравен сертификат за износ на яйца за люпене, различни от щраусови

15. Сертификат за износ на влечуги

16. Ветеринарен здравен сертификат за износ на регистрирани еднокопитни и еднокопитни за разплод и производство

17. Здравен сертификат за временен внос на регистрирани коне за надбягвания и състезания

18. Здравен сертификат за повторно влизане на регистрирани коне за надбягвания, състезателни и културни събития в Турция след временен износ за Европейския съюз за период под 90 дни

19. Ветеринарен здравен сертификат за износ на някои птици, различни от домашните

20. Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни животни от рода на овцете (Ovies Aries) и домашни животни от рода на козите (Capra Hircus) за разплод

21. Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни животни от рода на овцете (Ovies Aries) и домашни животни от рода на козите (Capra Hircus) за клане

22. Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни животни от рода на овцете (Ovies Aries) и домашни животни от рода на козите (Capra Hircus) за угояване

23. Здравен сертификат за износ на сено и слама

24. Ветеринарен здравен сертификат за износ на живи сухоземни охлюви и живи жаби за човешка консумация

25. Ветеринарен сертификат за износ на водни животни предназначени за отглеждане, повторно полагане, за любителски риболов и отворени декоративни съоръжения

26. Ветеринарен сертификат за износ на декоративни водни животни, предназначени за затворени декоративни съоръжения

27. Ветеринарен сертификат за износ на говеда за клане

28. Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни говеда за угояване

29. Декларации при износ на говеда:

     а) Удостоверение при износ на животни за клане Bluetongue

     б) Удостоверение при износ на животни за клане LSD

     в) Удостоверение при износ на животни за угояване Bluetongue

     г) Декларация за Bluetongue

     д) Декларация за LSD

30. Ветеринарен здравен сертификат за износ на прясно, охладено или замразено месо (трупно) от домашни говеда

31. Ветеринарен здравен сертификат за износ на диви месоядни животни

32. Ветеринарен здравен сертификат за износ на високо пречистен хондроитин сулфат, хиалуронова киселина, други хидролизирани хрущялни продукти, хитозан, глюкозамин, ренин, рибен желатин и аминокиселини

33. Здравен сертификат за износ на обработени кожи от копитни животни

34. Ветеринарен здравен сертификат за износ на колаген за човешка консумация

35. Ветеринарен сертификат за износ на необработена вълна и козина

36. Ветеринарен сертификат за износ на суровини за колаген и желатин

37. Ветеринарен здравен сертификат за износ на странични животински продукти, предназначени за производство на храни за домашни любимци

 

Украйна

1. Сертификат за износ на рибни продукти

2. Ветеринарен сертификат за износ на конско месо

3. Сертификат за износ на яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови и яйца за люпене, получени от щраусови

4. Сертификат за износ на еднодневни пилета от домашни птици

5. Ветеринарен сертификат за износ на пресни и/или охладени кожи

6. Сертификат за износ на преработена храна за домашни любимци, различна от консервирана храна

7. Сертификат за износ на консервирана храна за домашни любимци

8. Сертификат за износ на хидролизиран протеин, дикалциев фосфат и трикалциев фосфат, предназначени за употреба като фуражна суровина

9. Сертификат за износ на композитни продукти за човешка консумация

10. Сертификат за износ на обработени пера, части от пера и пух

11. Сертификат за износ на сено и слама

12. Сертификат за износ на преработени животински мазнини и пръжки, предназначени за човешка консумация

13. Сертификат за износ на ловни трофеи и други препарати от птици и копитни животни, състоящи се от цели необработени части

14. Сертификат за износ на обработени ловни трофеи и други препарати от птици и копитни животни, състоящи се предимно от кости, рога, копита, нокти, рогове, зъби или кожи

15. Сертификат за износ на обработени кожи от преживни и еднокопитни животни

16. Сертификат за износ на обработени кожи от копитни животни

17. Сертификат за износ на мед и пчелни продукти

18. Сертификат за износ на топени мазнини, предназначени за използване извън фуражната верига

19. Сертификат за износ на топени мазнини предназначени за фуражна суровина

 

Черна гора

1. Ветеринарен сертификат за износ мляко и млечни продукти

2. Ветеринарен сертификат за износ на птиче месо

3. Ветеринарен сертификат за износ на еднодневни пилета

4. Ветеринарен сертификат за домашни говеда за разплод и/или производство

5. Здравен сертификат за износ на композитни продукти за човешка консумация

6. Ветеринарен сертификат за износ на риба и рибни продукти

7. Ветеринарен сертификат за износ на месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва

8. Ветеринарен сертификат за износ на домашни птици за разплод и производство

9. Ветеринарен сертификат за износ на регистрирани еднокопитни и еднокопитни за разплод и производство

10. Декларация за Африканска чума по свинете при износ на свинско месо и продукти

11. Декларация за Високо патогенна инфлуенца по птиците при износ на птиче месо и продукти

 

Чили

Износ се осъществява единствено от български предприятия, фигуриращи в списък, публикуван на официалния сайт на компетентния орган на Чили, които предварително са подадени от БАБХ:

 • Птичи продукти
 • Преработени месни продукти


1. Ветеринарен сертификат за износ на продукти от птиче месо

2. Ветеринарен сертификат за износ на преработени месни продукти (свинско, телешко)

 

Швейцария

Внос на храни от животински произход

 

Южна Африка

Сертификати

Ветеринарен сертификат за износ на необработена животинска вълна, мохер и прана животинска вълна и/или мазнина от вълна (ланолин)

 

Условия за износ

Процедури за внос на растения и растителни продукти в Южна Африка

 

Япония

Сертификати

1. Ветеринарен сертификат за износ на птиче месо, месни заготовки и месни продукти от птици

2. Ветеринарен сертификат за износ на птици, различни от подлежащите на задължителна карантина

3. Ветеринарен сертификат за износ от одобрени държави на сурово мляко и млечни продукти от преживни животни

4. Ветеринарен сертификат за естествени обвивки за производство на месни продукти

5. Ветеринарен сертификат за износ на птичи яйца с черупки

 

Условия за износ

Условия за износ на черупчести (миди и рапани)

Стандартна процедура за оценка на искането за премахване на забраната за внос на растения под карантина