Z6_PPGAHG8001M62068VO30P054O7
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P054K6

Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Дата на публикуване: 20.09.2022
Последна актуализация: 03.10.2022

 

Справка по чл. 37м, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни към 01.02.2022 г.

 

Заповед за Допълнение 1 към Справка по чл. 37м, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни към 01.02.2022 г.

 

 

Справка по чл. 37м, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни към 01.02.2021 г.

 

Заповед за Допълнение 1 към Справка по чл. 37м, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни към 01.02.2021 г.

 

Заповед за Допълнение 2 към Справка по чл. 37м, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни към 01.02.2021 г.

 

Заповед за Допълнение 3 към Справка по чл. 37м, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни към 01.02.2021 г.

 

Заповед за Допълнение 4 към Справка по чл. 37м, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни към 01.02.2021 г.

 

 

Справка по чл. 37м, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни към 01.02.2020 г.

 

 

Справка по чл. 37м, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни към 01.02.2019 г.

 

Заповед за Допълнение 1 към Справка по чл. 37м, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни към 01.02.2019 г.

 

 

Справка по чл. 37м, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни към 01.02.2018 г.

 

 

Справка по чл. 37м, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни към 01.02.2017 г.

 

 

Справка по чл. 37м, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни към 01.02.2016 г.