Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4734
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4737
Модул лов

Актуални болести по животните

Дата на публикуване: 11.08.2022
Последна актуализация: 21.08.2023

С географското си положение, като държава членка на Европейския Съюз (ЕС), Р България играе съществена роля в контрола на редица болести по животните при ограничаване на проникването и разпространението им както в границите на страната, така и на територията на ЕС. Същевременно свободното движение на животни, животински продукти, стоки и хора на територията на Общността, както и непредсказуемостта на редица инфекции, водят до риск от проникването на епизоотии на територията на страната. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)  е  компетентният орган и има готовност да се справи максимално бързо с всяка кризисна ситуация като по този начин гарантира безопасността на здравето на животните и хората.
 

Списък на болестите по животните със свободен статут

Таблица с обявени огнища на болестта Африканска чума по свинете

 

Регионализация към 17 август 2023 г. съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 за определяне на специални мерки за контрол на АЧС (посл. изм.)