Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

ПОКАНА до бизнес операторите търгуващи с хранителни добавки на пазара в Република България

Дата на публикуване: 14.07.2023
Последна актуализация: 14.07.2023

 

Уважаеми дами и господа,

 

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) организира работна среща на 20.07.2023 г. (четвъртък) в сградата на Централно управление на агенцията – гр. София, бул. Пенчо Славейков 15A от 10:00 часа на тема: „Изисквания при етикетиране на хранителни добавки“.

 

В срок до 14:00 часа на 18.07.2023 г. (вторник), всички заинтересовани производители, вносители и дистрибутори на хранителни добавки, следва да попълнят и изпратят на следните електронни адреси: kr_stoeva@bfsa.bg и v_doycheva@bfsa.bg, заявка за участие в свободен текст, в която да посочат наименование на бизнес оператора, три имена на представителя на бизнес оператора, който ще вземе участие в срещата, заемана длъжност на представителя, телефон за обратна връзка и имейл за контакт.

 


Важно е да се уточни, че предвид очаквания голям интерес към срещата е допустимо да присъства само по 1 (един) представител от съответния бизнес оператор.