Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Д-р Любомир Кулински, БАБХ: Производството на българско свинско месо не може да задоволи търсенето у нас

Дата на публикуване: 20.02.2024
Последна актуализация: 20.02.2024

 

Тенденцията през последните години е, че българското производство на свинско месо не може да задоволи търсенето на малките, средните и големите месопреработвателни предприятия. Това заяви д-р Любомир Кулински, директор на дирекция „Контрол на храните“, БАБХ в предаването „Денят започва“ по БНТ.

 

Той коментира данни на Асоциацията на месопреработвателите. Според тях близо 60% от свинското и 80% от говеждото месо на пазара у нас е внос. Д-р Кулински уточни, че когато говорим за свинско месо, думата внос трябва да се избягва, защото тя се отнася за търговия от трети страни, а у нас небългарското свинско месо пристига от страните членки на ЕС. Сред тях са Полша, Румъния, Испания и др.

Според него, проблемът не касае само свинското месо, а също и това от едри преживни животни.

„Единственият светъл лъч е пилешкото месо. То задоволява над 90% от потреблението на българския пазар. Имаме износ за трети страни и държави членки на ЕС “, посочи още д-р Любомир Кулински.

По думите му, към вчерашна дата в България има работещи 67 кланици, които колят и добиват свинско месо. Контролът в тях е ежедневен. Всяка кланица има поне един официален ветеринарен лекар, който следи за хуманно отношение към животните, хигиена при клане, температури на хладилниците, експедиция и за съпроводителните документи на месото.

Д-р Кулински обясни, че у нас няма как да се сбърка българското производство и това от страните членки, защото продуктът излиза с печат, който съдържа името на държавата и номера на кланицата. Според него, трудно би могло да се извърши злоупотреба, благодарение на съпроводителните документи на месото.