Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Бюлетин по растителна защита за периода от 01 октомври до 30 ноември 2022 г.

Дата на публикуване: 09.11.2022
Последна актуализация: 09.11.2022