Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Ръководство за прилагане на мерки за контрол на трето поколение на ливадната пеперуда

Дата на публикуване: 16.08.2022
Последна актуализация: 17.08.2022

 

Поради възникнала опасност за земеделските култури, пасища, ливади и други растения, във връзка с установеното масово намножаване на многоядния неприятел Ливадна пеперуда (Loxostege sticticalis), на основание чл.15 от Закона за защита на растенията със Заповед № РД 12-14/21.07.2022 г. на министъра на земеделието беше обявен каламитет за територията на Република България.

 

Определеният в заповедта срок 30 юли 2022 г. за прилагане на мерките за ликвидиране на опасността от нападението на ливадната пеперуда беше удължен до 30 септември 2022 г. с нова Заповед № РД 12-16/11.08.2022 г. на министъра на земеделието. 


С оглед спазването на единен подход при прилагане на мерките за контрол на неприятеля и намаляване на зимуващия запас, изпълнителният директор на БАБХ утвърди „Ръководство за прилагане на мерки за контрол на трето поколение на ливадната пеперуда (Loxostege sticticalis) (Lepidoptera:Crambidae) на територията на Република България“.

 

Дирекция РЗККППЗ
Дирекция ПРЗТК