Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

56 384 л незаконни ПРЗ са иззети и възбранени в рамките на международна операция Silver Axe VIII през 2023 година

Дата на публикуване: 06.10.2023
Последна актуализация: 06.10.2023

 

С цел противодействие на нелегалния внос и търговия на неразрешени продукти за растителна защита (ПРЗ), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за шести път участва в акцията на Европол - SILVER AXE VІIІ, с оперативна фаза 23.01.2023 - 28.04.2023 г., съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи (МВР), Държавна агенция „Национална сигурност“ и Агенция „Митници”.

 

В тази връзка беше разпоредено на директорите на всички ОДБХ да създадат необходимата организация за извършване на внезапни проверки от инспекторите по растителна защита върху търговията и употребата на нелегални продукти за растителна защита. 

 

В периода на акцията на територията на страната бяха извършени общо 1 164 бр. проверки за нелегални ПРЗ, от които 551 бр. на обекти за търговия с ПРЗ и 613 бр. на земеделски стопани за употреба на ПРЗ. Издадени са 7 бр. акта за установено административно нарушение (АУАН). 


Извършиха се съвместни проверки на БАБХ с органите на Министерство на вътрешните работи (МВР), Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Агенция „Митници“ (АМ) и служби на ЕС. Засиленият контрол върху вноса на нелегални ПРЗ на граничните контролни пропускателни пунктове, се осъществи съвместно с Агенция „Митници“, а във вътрешността на страната - с органите на МВР и ДАНС.


1. Проверка на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), ГД „Национална полиция“ и БАБХ, при която в земеделско стопанство са открити в голямо количество неразрешени ПРЗ, химикали с неизвестно съдържание, ПРЗ от Украйна, ПРЗ с етикети на украински език, ПРЗ с етикети на гръцки език, а също и с изтекъл срок на годност. Някои от иззетите вещества са неоникотиноиди, като тиаметоксам и имидаклоприд. Общо количеството на иззетите и възбранени ПРЗ и химикали е 10 872 л. За установените несъответствия са съставени 2 бр. АУАН, случаят е даден на прокурор и се води разследване.


2. Проверка на Държавна агенция „Национална сигурност“ и инспектори от ОДБХ в селскостопанска аптека, при която са установени търговия на неразрешени ПРЗ с прекратено разрешение за пускане на пазара и употреба, без етикет на български език, нерегламентирано преопаковане без удостоверение за преопаковане на ПРЗ, предлагане на ПРЗ от първа професионална категория на употреба, ПРЗ без дата на производство и партиден номер на етикета, ПРЗ с изтекъл срок на годност, ПРЗ и адюванти с нарушена цялост на опаковката и липсваща част от съдържанието. Възбранени са общо 158,080 л и 121,718 кг неразрешени ПРЗ. Съставени са 3 бр. АУАН.  

 

3. Проверка на ГД „Борба с организираната престъпност“ и БАБХ на нерегламентиран обект (частен дом на украински гражданин). Установени са съхранение на неразрешени ПРЗ, без етикет на български език, за които не е издадено разрешение за пускане на пазара и употреба, с етикет на турски език, с етикет на украински език, с етикет на испански език, с етикет на гръцки език, с етикет на полски език, фалшиви опаковки, съхранение на ПРЗ без етикети, съхранение на опаковки с различна вместимост, които са пълни с течни и прахообразни вещества, съхранение на празни опаковки, етикети на ПРЗ, капачки, холограмни стикери, уплътнения за капачки, мерителни чашки и др. приспособления и машини за преопаковане на ПРЗ. Общото количество на иззетите при извършената проверка неразрешени ПРЗ е 5 384,950 л и 836,037 кг. По случая е образувано досъдебно производство.

 

4. Проверка на Районно управление на МВР и инспектори на ОДБХ на общински пазар, в който на импровизирана маса в близост до микробус се продават ПРЗ с етикет на турски език. Съставен е АУАН. 


5. Съвместни проверки на БАБХ с Агенция „Митници“: Установени са нарушения главно на ГКПП Капитан Андреево при контрабанда на ПРЗ с нарушители от Турция, България и Косово. Отделни нарушения са открити на ГКПП Малко Търново и Лесово. Иззети са общо 608,550 л неразрешени ПРЗ.


6. Проверка на Агенция „Митници“ на ГКПП Русе-Дунав мост и на инспекторите от ОДБХ в превозно средство с украинска регистрация. Открити са ПРЗ с етикети на украински език без придружаващи документи.


При извършените проверки са открити общо 54 796,255 л и 979,050 кг неразрешени ПРЗ във вътрешността на страната, а на ГКПП – общо 608,550 л.


Благодарение на съвместните действия на всички компетентни органи са предотвратени вноса, разпространението и употребата на големи количества незаконни пестициди, които са опасни за общественото здраве и за околната среда.