Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Д-р Светлозар Патарински: Факултетът по ветеринарна медицина към ЛТУ-София е извор на знания и опит за много ветеринарни специалисти

Дата на публикуване: 26.04.2024
Последна актуализация: 26.04.2024

Поздравителен адрес на д-р Светлозар Патарински 

От името на Българската агенция по безопасност на храните имам удоволствието да изразя моите искрени поздравления по повод 30-годишнината на Факултета по ветеринарна медицина към Лесотехнически университет - София.

 

Този юбилей е значим момент, който отбелязва не само дългата и успешна история на факултета, но и ангажимента към високите стандарти на ветеринарната медицина. През последните три десетилетия, Факултетът по ветеринарна медицина е извор на знания и опит за много ветеринарни специалисти, които днес успешно допринасят за благосъстоянието на животните и защитата на общественото здраве в България, а и по света. Вашата ангажираност не само формира професионалисти, но и гради общност, която се отличава с взаимно уважение, солидарност и желание за по-добро бъдеще.

 

Искам да изразя искрена благодарност към всички преподаватели, учени и студенти, които се ангажират и работят усилено за развитието и растежа на този престижен факултет. Вашата работа е повече от професия - тя е принос за по-добър свят, където здравето и благополучието на животните и хората са от първостепенно значение.

 

Желаем ви здраве, сили и вдъхновение да продължите все така всеотдайно да внасяте светлина в света на ветеринарната наука, координирайки усилията си не само за настоящето, но и за наследството, което оставяме на следващите поколения. Нека продължим да се стремим към отличие във ветеринарната наука и вършим нашата работа с любов и професионализъм.

 

Честит празник!

Д-р Светлозар Патарински

Изпълнителен директор

Българска агенция по безопасност на храните