Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Събиране и докладване на данни за продажбата и употребата на антимикробни средства при животни в България за периода 2022-2027 г.

Дата на публикуване: 13.03.2023
Последна актуализация: 13.03.2023