Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQJU6
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3H6G2

БАБХ констатира огнище на птичи грип в животновъден обект в с. Момино село, област Пловдив

Дата на публикуване: 10.05.2024
Последна актуализация: 10.05.2024

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на Инфлуенца А (грип) в птицевъден обект за отглеждане на патици мюлари в с. Момино село, общ. Раковски, обл. Пловдив. В обекта се отглеждат около 1800 бр. патици.

 

Около засегнатия животновъден обект е определена 3-километрова предпазна зона, в която попадат следните населени места в област Пловдив: общ. Раковски - с. Момино село; общ. Калояново – с. Главатар; общ. Брезово -  с. Пъдарско. В 10-километровата наблюдавана зона влизат: общ. Раковски – гр. Раковски и с. Стряма; общ. Калояново - с. Дълго поле, с. Ръжево Конаре и с. Ръжево; общ. Брезово – с. Стрелци, с. Борец и с. Отец Кирилово; общ. Марица - с. Динк, с. Ясно Поле и с. Калековец.

 

С цел ограничаване на болестта и недопускане на неговото разпространение, ще се предприемат действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни патици в обекта.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.

БАБХ напомня, че патешко месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве.