Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQJU6
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3H6G2

Позиция на БАБХ, във връзка с решение на Административен съд –София град

Дата на публикуване: 27.03.2024
Последна актуализация: 27.03.2024

 

БАБХ ще обжалва решението на Административен съд - София град, с което се отменя заповедта на областния управител на Хасково от месец февруари 2023 г. С въпросната заповед фирмата „Евролаб 2011“ беше задължена да освободи държавни помещения на ГКПП „Капитан Андреево“.

 

Агенцията по храните не е основна страна по делото за действията на областния управител, но въпреки това ще предприеме последващи законови действия в защита на държавния интерес.

 

Напомняме, че Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е отхвърлила искането на „Евролаб 2011“ за достъп до стратегически важни зони и няма да позволи на споменатата фирма повторно да получи такъв.

 

Решението на съда не променя създадената организация на ГКПП „Капитан Андреево“. Агенцията продължава да извършва всички дейности по осъществяване на официалния граничен контрол от нейната компетентност, включително и лабораторните изследвания на внасяните храни и стоки.