Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQJU6
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQJU7

БАБХ извърши 2 200 проверки в обекти за производство и търговия с храни през миналата седмица

Дата на публикуване: 13.03.2023
Последна актуализация: 13.03.2023

2 200 проверки извършиха инспекторите от отдели „Контрол на храните“ към Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в цялата страна през периода 06 – 10.03.2023 година. По планов контрол в обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене са осъществени 1 633 инспекции, по сигнали и жалби – 74 броя. Осъществени са още 211 тематични проверки, 203 броя по регистрации по Закона за храните и 79 – в кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни.

 

За констатирани нарушения в хода на проверките са издадени 22 акта и 122 предписания, съгласно Закона за храните. 

 

Възбранени и насочени за унищожаване са 308 кг храни без етикети, без документи за произход, унищожени са 235 кг храни. 

 

Сред констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на Република България са: предлагане на храни с изтекъл срок на годност, без идентификационна маркировка, без документи за произход, неправилно етикетиране; несъответствия на сграден фонд, материално-техническа база, технологично оборудване и незадоволително хигиенно състояние; липса на представени обективни доказателства за обезвреждане на СЖП и други. 

 

Проверките продължават. Гражданите могат да подават сигнали към БАБХ на Горещия телефон 0700 122 99 или чрез онлайн платформата на официалната интернет страница на агенцията.