Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQJU6
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQJU7

БАБХ отчита над 12 хил. проверки на храни в цялата страна през декември

Дата на публикуване: 20.01.2023
Последна актуализация: 20.01.2023


Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е извършила общо 12 490 планови проверки по официален контрол на обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и заведения за обществено хранене в цялата страна през декември 2022 г.

 

Според обобщените данни от Областните дирекции по безопасност на храните са съставени 81 акта, 401 предписания и временно са затворени 3 обекта на териториите на ОДБХ Бургас, Сливен и Пловдив.

 

Възбранени и насочени за унищожаване са общо 1220 кг храни от животински и неживотински произход от предприятия, складове и обекти за търговия на едро и дребно, и заведения за обществено хранене.

 

През декември, извън плановия официален контрол, инспекторите от „Контрол на храните“ извършиха тематични извънредни проверки във връзка с празниците Никулден, Коледа и Нова година, както и проверки в зимните курорти във връзка с началото на туристическия сезон.

 

Други извънредни проверки в последния месец на годината бяха извършени на всички млекопреработвателни предприятия, произвеждащи саламурени сирена, обекти за дистрибуция (търговия) на едро и дребно на храни, в т.ч. и заведения за обществено хранене. Целта на тези проверки беше установяване на съответствието на предлаганите и произведени сирена с изискванията на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. След 1744 проверки инспекторите са съставили 17 акта за административни нарушения, 26 предписания, 4 разпореждания за спиране от реализация на храни и връщане на доставчиците за отстраняване на несъответствията, както и 1 акт за разпореждане за унищожаване на 216 кг краве сирене в млекопреработвателно предприятие за несъответствие по физикохимични показатели.