Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQJU6
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQJU7

България отново може да извършва износ на яйца за консумация за Държавата Израел

Дата на публикуване: 17.03.2023
Последна актуализация: 17.03.2023

 

В средата на март 2023 г., след активна и последователна работа на Българска агенция по безопасност на храните, Израелската служба по ветеринарни въпроси и здравеопазване на животните към Министерство на земеделието и развитието на селските райони на Израел, вдигна наложената забрана за България да извършва износ поради заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП). Яйца за консумация вече могат да се изнасят от одобрени от Израел български предприятия, разположени в свободни от заболяването региони на България.

 

В началото на 2022 г., по искане на българската индустрия, БАБХ възобнови процедурата по договаряне на износ на яйца за консумация за Израел. Израелската служба по ветеринарни въпроси и здравеопазване на животните извърши одит на официалния контрол, който агенцията упражнява върху българските производители и износители, като резултатите от този одит напълно покриха поставените от израелска страна критерии. В рамките само на един месец от възобновяване на процедурата от страна на БАБХ, България бе одобрена да извършва износ. Износът бе временно преустановен, заради усложнената епидемиологична обстановка в страната заради високопатогенната инфлуенца по птиците.

 

Настоящото вдигане на забраната е резултат от усилията на БАБХ аргументирано да даде уверение пред Израелската служба по ветеринарни въпроси и здравеопазване на животните, че предприетите мерки за контрол на заболяването ВПИП са надеждни. Изключителен успех от положените усилия е и договарянето на прилагане на принципите на регионализация, т.е. износ е възможен дори и при възникване на  високопатогенната инфлуенца по птиците в България, но само от региони, свободни от заболяването.