Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDB9A4
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDB9Q0

Бюджет

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 02.09.2022

 

Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите, съгласно Устройствения правилник на Агенцията. 

 

Издръжката на агенцията се формира от бюджетна субсидия и приходи от собствена дейност съгласно чл. 12 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

 

 

 

 

Бюджет на БАБХ за 2022 година
Дата на публикуване: 02.09.2022