Z6_PPGAHG800HMCD06IKFLAOH6001
Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOH6080

Препоръки

Дата на публикуване: 07.08.2023
Последна актуализация: 07.08.2023

 

 

Препоръка на Комисията 2011/25/ЕС от 14 януари 2011 г. за установяване на насоки за разграничаването между фуражни суровини, фуражни добавки, биоциди и ветеринарни лекарствени продукти

 

Препоръка на Комисията 2013/711/ЕС от 3 декември 2013 г. за намаляване на наличието на диоксини, фурани и ПХБ във фуражите и храните

 

Препоръка на Комисията 2014/663/ЕС от 11 септември 2014 г. за изменение на приложението към Препоръка 2013/711/ЕС за намаляване на наличието на диоксини, фурани и ПХБ във фуражите и храните

 

Препоръка на Комисията 2006/576/EC от 17 август 2006 г. относно наличието на деоксиниваленол, зеараленон, охратоксин А, Т-2 и НТ-2 и фумонизини в продукти, предназначени за храна на животни

 

Препоръка на Комисията 2013/165/ЕС от 27 март 2013 г. относно наличието на Т-2 токсин и HT-2 токсин в зърнено-житните култури и зърнените продукти

 

Препоръка на Комисията 2013/637/ЕС от 4 ноември 2013 г. за изменение на Препоръка 2006/576/ЕО по отношение на Т-2 токсин и HT-2 токсин в комбинирани фуражи за котки

 

Препоръка на Комисията 2012/154/ЕС от 15 март 2012 г. за наблюдение на наличието на алкалоиди от мораво рогче във фуражите и храните