Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDRCV6
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDRS04

Областна дирекция по безопасност на храните - Габрово

Дата на публикуване: 11.08.2022
Последна актуализация: 01.09.2022

 

Адрес: гр. Габрово, ул. „Д-р Заменхоф“ № 6, ПК 5300


Телефони:

  • Център за административно обслужване – 066/801779
  • Директор – 066/806537
  • Отдел „Контрол на храните“ – 066/801781
  • Отдел „Лабораторни дейности“ – 066/80 35 33
  • Отдели „Здравеопазване на животните“ и „Растителна защита“ – 066/805118

 

Електронен адрес: rvs_07@bfsa.bg

 

Линии на градския транспорт:
Автобуси № 7 и № 14 на спирка „Механотехникум“ и спирка на Шести пощенски клон.
Разстояние от спирките до административната сграда – 500 метра.

 

Дирекцията не разполага с осигурени паркоместа, но в района има налично свободно пространство за паркиране.

 

Директор: д-р Светослав Спасов

 

Контактна форма