Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFKA43
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFKAK1

Областна дирекция по безопасност на храните - Плевен

Дата на публикуване: 12.08.2022
Последна актуализация: 01.09.2022

 

Адрес: гр. Плевен, ул. Лерин № 12, ПК 5800


Телефон:      

  • Център за административно обслужване и Директор – 064/834021
  • Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 064/840083
  • Отдел „Здравеопазване на животните“ – 064/823393
  • Отдел „Контрол на храните“ – 064/834028
  • Отдел „Растителна защита“ – 0888579437; 0882469207

 

Електронна поща: rvs_15@bfsa.bg

 

Линии на градския транспорт:
Тролейбуси 7, 8, 31, 33 и 91 до спирка „Битова техника“.

Разстоянието до административната сграда е около 200 м.

 

Прилежащи към административната сграда паркоместа няма, но за спиране в близост, могат да бъдат използвани паркоместа пред блоковите пространства или общински улици.

 

Директор: д-р Данка Николова

 

Контактна форма