Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFKG41
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFKGK2

Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград

Дата на публикуване: 11.08.2022
Последна актуализация: 01.09.2022

 

Адрес: гр. Благоевград, ул. „ Славянска“ № 92, ПК 2700
 

Телефони: 073/882073; 073/828833
 

Електронна поща: rvs_01@bfsa.bg

 

Няма линии на градския транспорт.

 

На територията на ОДБХ – Благоевград има възможност да се паркира с личен автомобил.

 

Директор: д-р Михаил Бащавелов

 

Контактна форма