Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFKG41
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFKGK2

Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград

Дата на публикуване: 11.08.2022
Последна актуализация: 10.04.2024

Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул.Славянска" №92,  п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка:  (073) 88 20 73, (073) 828 821                                                                                                                                    *Цената на разговор е според тарифния план на потребителя
Адрес на електронна поща: rvs_01@bfsa.bg                                                                                                                                                         Директор: и.ф. д-р Калина Милушева

 

Контактна форма