Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB1863
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M2
Електронни административни услуги Административни услуги Център за административно обслужване Тарифа и ценоразпис Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 22.08.2022

 

Българската агенция по безопасност на храните предоставя общо 95 административни услуги, от тях - 84 електронни административни услуги. 

 

Административното обслужване на физическите и юридическите лица се извършва в 29 центъра за административно обслужване (виж на картата).

 

С цел по-добро и гъвкаво обслужване, ЦАО на БАБХ работят с удължено работно време – от 8,00 до 18,30 часа.