Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFKEO7
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFKE45

Областна дирекция по безопасност на храните - Силистра

Дата на публикуване: 12.08.2022
Последна актуализация: 19.09.2022

 

Адрес: гр. Силистра, ул. „Тутракан“ № 3, ПК 7500

 

Телефони: 

Директор +359 86 822 410; 

Център за административни обслужване +359 86 822 256

Отдел „Контрол на храните” +359 882 469 719

Отдел „Растителна защита” +359 887 931 980

Отдел „Здравеопазване на животните” +359 882 469 583

 
Електронна поща: rvs_19@bfsa.bg
 
Спирка „Автогара“– автобуси 2, 1, разстояние от 300 м
Спирка „Аврора“ – автобуси 5, разстояние от 350 м
 
ОДБХ – Силистра не разполага с безплатен паркинг.
 
Директор: д-р Венелин Димитров
 

Контактна форма