Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDBTC2
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDBTS3

Д-р Иван Шиков

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 05.12.2022

 

Д-р Иван Шиков е дипломиран ветеринарен лекар от Тракийски университет – Стара Загора. През 2014 г. защитава магистърска степен в направление „Ветеринарна администрация“.

 

Професионалният му стаж започва през 1998 г. като регистриран ветеринарен лекар в частната практика. През 2006 г. започва работа в Националната ветеринарномедицинска служба. Експерт е в Районната ветеринарномедицинска служба Пловдив. От 2013 до 2014 г. е директор на Областната дирекция по безопасност на храните – Пловдив.

 

През следващите 6 години кариерата му продължава в частната практика. Занимава се с продуктивни животни и домашни любимци. От средата на 2021 г. отново заема директорския пост в ОДБХ – Пловдив. През октомври 2022 г. е назначен за заместник изпълнителен директор на БАБХ, а през декември поема поста изпълнителен директор.

 

Д-р Шиков е роден през 1971 г. Ползва английски и руски език.