Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDBTC2
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDBTS3

Д-р Светлозар Патарински

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 28.06.2023

 

Светлозар Патарински

 

Д-р Светлозар Патарински е магистър по ветеринарна медицина от Лесотехнически университет, град София.  

 

До момента д-р Патарински беше директор на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - София-област. Притежава дългогодишен стаж и професионален опит в големи частни компании, където е отговарял за качеството, безопасността и контрола на храните. 

 

Професионалният му стаж в сферата на безопасността на храните започва в производството на месни продукти в „Соларис-АС“, където ръководи екипа за внедряване и контрол - „Анализ на риска и контрол на критичните точки", по-известен като Система HACCP. 

 

Последователно в следващите години д-р Патарински е мениджър по качеството и безопасността на храните в „Браво“, „Тандем“, „Еврофриго стар“ и „Вивекта БГ“. 

 

Професионалният път на д-р Светлозар Патарински е преминал в осигуряването на безопасна храна, предлагана на българските и чуждестранните потребители, за което гарантира с името и подписа си. 

 

Придобива множество допълнителни квалификации отново в същата сфера, притежава сертификати за вътрешен одит по IFS, Версия 5, 6 и 7, външен одитор по HACCP и ISO 22000 и други.

 

Д-р Светлозар Патарински е роден през 1978 г. Ползва немски и английски език.