Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF49L4
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF49L7

Областна дирекция по безопасност на храните - Видин

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 31.08.2022

 

Адрес: гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 66,  ПК 3700


Телефони:

  • Център за административно обслужване – 094/601588
  • Директор – 094/601580
  • Отдел „Контрол на храните“ – 094/601591
  • Отдел „Здравеопазване на животните“ – 094/601597
  • Отдел „Растителна защита“ – 094/600469
  • Отдел „Финансово стопанска дейност“ – 094/601581

 

Електронна поща: rvs_05@bfsa.bg

 

До административната сграда на ОДБХ – Видин няма градски транспорт.

 

Дирекцията разполага с паркинг с възможност за паркиране на лични автомобили.

 

Директор: д-р Адриян Данков

 

Контактна форма