Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFKHQ1
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFKH62

Областна дирекция по безопасност на храните - Шумен

Дата на публикуване: 12.08.2022
Последна актуализация: 01.09.2022

 

Адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 53, ПК 9700


Телефони:

  • Център за административно обслужване и Директор – 054/860557
  • Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 054/832174
  • Отдел „Здравеопазване на животните“ – 054/832678
  • Отдел „Контрол на храните“ – 054/801432
  • Отдел „Растителна защита“ – 054/832120
  • Отдел „Лабораторни дейности“ – 054/832119

 

Електронна поща: rvs_27@bfsa.bg


Линии на градския транспорт:
Автобуси 1, 3 и 31 до спирка „Ученически стадион“ на разстояние 10 м от административната сграда.

 

На 50 м от дирекцията има общодостъпен и безплатен паркинг за леки автомобили.

 

Директор: д-р Катя Райкинска

 

Контактна форма