Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDRC20
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDRC23

Областна дирекция по безопасност на храните - Велико Търново

Дата на публикуване: 11.08.2022
Последна актуализация: 01.09.2022

 

Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Славянска“ № 5, ПК 5000
 

Телефони:

  • Център за административно обслужване – 062/603157; 062/603156
  • Директор – 062/603156
  • Отдел „Финансово-стопански дейности“ – 0884910971
  • Отдел „Здравеопазване на животните“ –  0882951643
  • Отдел „Контрол на храните“ – 062/603157
  • Отдел „Растителна защита“ – 0888965536

 

Електронна поща: rvs_04@bfsa.bg
 

Линии на градския транспорт:
Автобусни линии 13, 20, 30, 50 и 70 до спирка „Пожарна“ и спирка „Габровски“. Разстояние до дирекцията – 300 м.

 

Има възможност за паркиране на лични автомобили в двора на административната сграда.

 

Директор: д-р Станимир Спасов

 

Контактна форма