Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S45

Харта на клиента

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 12.08.2022

 

Чрез тази Харта БАБХ поема ангажимент да спазва обявените стандарти за качество на административното обслужване.

БАБХ Харта на клиента 2022
Дата на публикуване: 11.08.2022