Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF49C4
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF49C7

Областна дирекция по безопасност на храните - Варна

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 09.09.2022

 

Адрес: гр. Варна, ул. ,,Софроний Врачански“ № 19, ПК 9000


Телефони:

  • Център за административно обслужване – 052/655801
  • Директор – 052/655801
  • Отдел „Контрол на храните“ – 052/602133
  • Отдел „Здравеопазване на животните“ – 052/655810
  • Отдел „Растителна защита“ – 052/601086
  • Отдел „Лабораторни дейности“ – 052/631646
  • Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 052/655809
  • Деловодство – 052/605219
  • Жалби и сигнали – 052/600871

 

Електронна поща: rvs_03@bfsa.bg

 

Линии на градския транспорт:
автобуси 1, 7, 9, 10, 13, 17, 17А, 18, 18А, 20, 22, 23, 29, 31, 31А, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 55, 60, 109;
тролейбуси 82 и 83;

 

Разстоянието от автобусните спирки до дирекцията е около 500 метра.

 

Административните сгради на ОДБХ – Варна се намират в територията на Синя зона за паркиране.

 

Директор: д-р Костадинка Маринова

 

Контактна форма