Z6_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQLGP2
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQLGD6

НППНКЛБЖЗБ

Дата на публикуване: 07.11.2022
Последна актуализация: 13.02.2024

 

Национална Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в Република България 2022 – 2024 г.

 

Списък с приоритетни за Република България и ЕС заболявания по животните, включително зоонози, за които са изготвени национални програми или е предвидена диагностична готовност

 

                 - Официална ваксинационна програма за предотвратяване и контрол на Заразен нодуларен дерматит в България през 2023 г.

                 - Official vaccination programme for prevention and control of Lumpy skin disease  in Bulgaria, 2023