Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFK112
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFK1H0

Областна дирекция по безопасност на храните - Търговище

Дата на публикуване: 12.08.2022
Последна актуализация: 01.09.2022

 

Адрес: гр. Търговище, бул. ,,29-ти Януари“ № 2, ПК 7700
 

Телефони:

  • Център за административно обслужване и Директор – 0601/63416
  • Отдел ,,Здравеопазване на животните“ – 0601/62655
  • Отдел ,,Контрол на храните“ – 0601/63080
  • Отдел ,,Финансово-стопанска дейност“ – 0601/62654

 

Електронна поща: rvs_25@bfsa.bg
 

Линии на градския транспорт:

  • № 3, спирка – ул. ,,Васил Левски“, разстояние – 150 метр
  • № 4, спирка –  ул. ,,Васил Левски“, разстояние – 150 метра
  • № 5, спирка –  ул. ,,Васил Левски“, разстояние – 150 метра
  • № 6, спирка –  ул. ,,Васил Левски“, разстояние – 150 метра
  • № 10, спирка –  ул. ,,Васил левски“, разстояние – 150 метра
  • № 13, спирка –  ул. ,,Васил Левски“, разстояние – 150 метра

 

Има възможност за паркиране с личен автомобил.

 

Директор: Иван Иванов

 

Контактна форма