Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18U4
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18U5
Банкови сметки

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 18.09.2023

 

Работно време на центровете за административни услуги в
Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните и Областните дирекции по безопасност на храните:
Всеки работен ден от 8,00ч. до 18,30ч.

ЛАдреси на центровете за административно обслужване:

Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните:
гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ № 15 А

 

Център за административно обслужване на БАБХ в гр.София

 

Областни дирекции по безопасност на храните

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград
Директор: д-р Михаил Бащавелов
Адрес: гр. Благоевград, ул. Славянска №92
Телефон: 073/882 073

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас
Директор: Любимка Вълкова
Адрес: гр. Бургас, ул. Хан Аспарух №36
Телефон: 056/813 280

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Варна
Директор: д-р Костадинка Маринова
Адрес: гр. Варна, ул. Софроний Врачански №19
Телефон: 052/655 801; 052/655 802

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново
Директор: д-р Станимир Спасов
Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Славянска" № 5 
Телефон: 062/603 156

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Видин
Директор:  д-р Адриян Данков
Адрес: гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики №66
Телефон: 094/601 580

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Враца
Директор: д-р Цветелина Тодорова
Адрес: гр. Враца, ул. Илинден №1
Телефон: 092/665 078

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Габрово
Директор: д-р Светослав Спасов
Адрес: гр. Габрово, ул. Стефан Караджа №6
Телефон: 066/801 779

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич
Директор: д-р Стелияна Генчева
Адрес: гр. Добрич, ул. Ген. Киселов №2
Телефон: 058/602 053

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджали
Директор: д-р Али Дурмушали
Адрес: гр. Кърджали, ул. Дарец №6
Телефон: 0361/625 29

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил
Директор: д-р Велка Войнова
Адрес: гр. Кюстендил, бул. Цар Освободител №338
Телефон: 078/550 630

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Ловеч
Директор: и.ф. д-р Тихомира Николаева Въцова-Дулева
Адрес: гр. Ловеч, ул. Р. Княгина №3
Телефон: 068/600 750

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана
Директор: д-р Герго Гергов
Адрес: гр. Монтана, ул. Ю. Ирасек №4
Телефон: 096/300 202

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик
Директор: д-р Георги Чавдаров
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Н. Цанов №4
Телефон: 034/444 212

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Перник
Директор: д-р Параскева Татаркова
Адрес: гр. Перник, ул. П. К. Яворов №23
Телефон: 076/601 172

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Плевен
Директор: д-р Данка Николова
Адрес: гр. Плевен, ул. Лерин №12
Телефон: 064/834 021

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив
Директор: д-р Иван Шиков
Адрес: гр. Пловдив, бул. Марица №86
Телефон на директора: 032/626 318

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Разград
Директор: д-р Върбан Петков
Адрес: гр. Разград, ул. Ветеринарна №1
Телефон: 084/661 304

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Русе
Директор: инж. Иван Ласонин
Адрес: гр. Русе, ул. Марица №3
Телефон: 082/845 956

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра
Директор: д-р Венелин Димитров
Адрес: гр. Силистра, ул. Тутраканска №3
Телефон: 086/822 256

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Сливен
Директор: д-р Димо Кондев
Адрес: гр. Сливен, ул. Самуиловско шосе, ПК100
Телефон: 044/624 941

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян
Директор: д-р Сава Бозуков
Адрес: гр. Смолян, бул. Тракия №5
Телефон: 0301/625 02

 

Областна дирекция по безопасност на храните – София - град
Директор: д-р Антон Генов
Адрес: гр. София, бул. Данаил Николаев №7
Телефон: 02/944 46 36

 

Областна дирекция по безопасност на храните – София - област

И.ф. директор: д-р Иванка Кузманова
Адрес: гр. София, бул. Хр. Ботев №17
Телефон/факс: 02/858 89 68

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Стара Загора
Директор: д-р Дамян Миков
Адрес: гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий №19А
Телефон: 042/626 792

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Търговище
Директор: инж. агр. Иван Иванов
Адрес: гр. Търговище, ул. 29-ти януари №2
Телефон: 0601/634 16

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Хасково
Директор: д-р Георги Илиев
Адрес: гр. Хасково, бул. Освобождение №57
Телефон: 038/661 049

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Шумен
Директор: д-р Катя Райкинска
Адрес: гр. Шумен, ул. Съединение №53
Телефон: 054/860 557

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Ямбол
Директор: д-р Атанас Калудов
Адрес: гр. Ямбол, ул. Батак №1
Телефон: 046/663 626