Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFKSJ6
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFKSB4

Областна дирекция по безопасност на храните - Кюстендил

Дата на публикуване: 12.08.2022
Последна актуализация: 07.11.2022

 

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 338, ПК 2500
 

Телефони:

  • Център за административно обслужване – 078/550630, вътрешен 210
  • Директор – 078/550637
  • Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 078/550633
  • Отдел „Контрол на храните“ – 078/550632
  • Отдел „Растителна защита“ – 078/550377
  • Отдел „Здравеопазване на животните“ – 078/550631

 

Електронна поща: rvs_10@bfsa.bg 

 

Линии на градския транспорт:
Най-близката автобусна спирка е „Капията“. Разстоянието от нея до административната сграда на ОДБХ –  Кюстендил е 300 метра.

 

Има възможност за паркиране с личен автомобил.

 

Директор: д-р Велка Войнова

 

Контактна форма