Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Банкови сметки

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 15.12.2022

 

В български лева
ОББ АД, Милениум център, бул. Витоша 89 Б,
1463 София, България
IBAN: BG 45 UBBS 8888 3127 1983 01
BIC: UBBSBGSF

 

Банкова сметка за превод на суми за гаранции за участие в обществени поръчки и за гаранции за изпълнение на договори
ОББ АД, Милениум център, бул. Витоша 89 Б,

IBAN: BG 63 UBBS 8888 3327 1983 00        BIC: UBBSBGSF

В евро
Бюджетна сметка - Българска народна банка
IBAN: BG89 BNBG 9661 3400 1330 40         S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF
Кореспондетска сметка на БНБ в TARGET 2
IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41         S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF

 

Областни дирекции по безопасност на храните

Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград

УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG60UNCR 7000 3120 0288 22

Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас

"ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА " АД
UBBSBGSF
BG 51 UBBS 8888 3127 1947 01

Областна дирекция по безопасност на храните – Варна

УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG55 UNCR 7000 3120 0268 75

Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново

УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG19 UNCR 7000 3120 0374 17

Областна дирекция по безопасност на храните – Видин

УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG73 UNCR 7000 3120 0277 15

Областна дирекция по безопасност на храните – Враца

Банка ДСК
STSABGSF
BG49 STSA 9300 3176 2515 01

Областна дирекция по безопасност на храните – Габрово

ОББ UBBSBGSF
BG30 UBBS 8002 3110 7447 10

Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич

УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG87 UNCR 7000 3120 0283 36

Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджали

УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG75 UNCR 7000 3120 0265 15

Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил

ЦКБ
CECBBGSF
BG84 CECB 9790 31E8 4399 00

Областна дирекция по безопасност на храните – Ловеч

ОББ
UBBSBGSF
BG08 UBBS 8002 3110 7482 10

Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана

ОББ
UBBSBGSF
BG77 UBBS 8002 3110 7456 10  BG08 UBBS 8002 3110 7482 10
 

Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик

ОББ
UBBSBGSF
BG43 UBBS 8002 3110 7466 10
 

Областна дирекция по безопасност на храните – Перник

ОББ
UBBSBGSF
BG95 UBBS 8002 3110 7445 10
 

Областна дирекция по безопасност на храните – Плевен

ОББ
UBBSBGSF
BG83 UBBS 8002 3110 7420 10
 

Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив

УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG61 UNCR 7000 3120 0274 46
 

Областна дирекция по безопасност на храните – Разград

Сосиете Женерал Експресбанк
TTBBBG22
BG62 TTBB 9400 3125 5089 23
 

Областна дирекция по безопасност на храните – Русе

ЦКБ
CECBBGSF
BG68 CECB 9790 31C4 5293 00

Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра

УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG82 UNCR 7000 3120 0279 41
 

Областна дирекция по безопасност на храните – Сливен

ОББ
UBBSBGSF
BG02 UBBS 8002 3110 7421 10
 

Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян

Сосиете Женерал Експресбанк
TTBBBG22
BG90 TTBB 9400 3125 5093 89
 

Областна дирекция по безопасност на храните – София-град

Инвестбанк
IORTBGSF
BG13 IORT 8094 3100 2367 01
 

Областна дирекция по безопасност на храните – Софийска област

УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG14 UNCR 7000 3120 0254 79
 

Областна дирекция по безопасност на храните – Стара Загора

УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG83 UNCR 7000 3120 0290 87
 

Областна дирекция по безопасност на храните – Търговище

ОББ
UBBSBGSF
BG94 UBBS 8002 3110 7451 10
 

Областна дирекция по безопасност на храните – Хасково

ЦКБ
CECBBGSF
BG83 CECB 9790 31I7 5800 00
 

Областна дирекция по безопасност на храните – Шумен

ОББ
UBBSBGSF
BG44 UBBS 8002 3110 7460 10
 

Областна дирекция по безопасност на храните – Ямбол

УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG13 UNCR 7000 3120 0278 25
 

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ)

Директор: Доц. д-р Емилия Иванова, двм
Адрес: София 1330, бул. „Пенчо Славейков” 15
Тел: 02 9523903 (централа), 02 9523903 (приемна), e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com
 

ЦЛВСЕЕ

Директор: доц. д-р Tодорка Янковска-Стефанова, двм
Адрес: София 1528, бул. „Искърско шосе” 5
Тел: 02 979 10 34, 02 973 14 74, факс: 02 979 07 42, e-mail: clvce@clvce.eu
 

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол

Директор:  инж.хим. Елка Темелчева
Адрес: София 1330, бул. „Никола Мушанов” 120
Тел: 02 8129877, факс: 02 8223376, e-mail: clctc@nsrz.government.bg
 

Централна лаборатория по карантина на растенията

Директор: Мариана Лагинова
Адрес: София 1330, бул. „Никола Мушанов” 120, П.К. 158
Тел: 02 8024700, факс: 02 8223381, e-mail: clkr@nsrz.government.bg

Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи

Директор: Боряна Нинова
Адрес: София бул. „Братя Бъкстон“ № 37 1618 София
телефон/факс: 02 9555 301, 02 955 9121, 
 

Отдел "Лабораторни дейности" при ОДБХ - Благоевград

Началник отдел: д-р Дафинка Иванова
Адрес: гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 83
Тел. 073 828836, тел./факс: 073 832902, e-mail: vse_blg@abv.bg
 

Отдел „Лабораторни дейности" при ОДБХ - Сливен

Директор ОДБХ: д-р Пламен Пенчев
Ръководител лаборатория: д-р Величка Георгиева
Адрес: гр. Сливен , ул.”Самуиловско шосе” п.к. 100
Тел: 044 624941, факс: 044 624151, e-mail: rvms_sl@infotel.bg
 

Отдел „Лабораторни дейности" при ОДБХ – Шумен

И.д. началник – отдел: д-р Катя Димитрова 
Адрес: гр. Шумен , ул.”Съединение” 53
Тел: 0879 222323, факс: 054 860 557, e-mail: vetldk@gmail.com