Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFKQS4
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFKQS7

Областна дирекция по безопасност на храните - Пловдив

Дата на публикуване: 12.08.2022
Последна актуализация: 04.07.2023

 

Адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 86, ПК 4000
 

Телефони:  

  • Център за административно обслужване – 032/626255
  • Директор – 032/626318
  • Секретар – 032/626318
  • Отдел „Правно-нормативно административно обслужване, счетоводство и управление на собствеността“ – 0887772103
  • Отдел „Контрол на храните и граничен контрол“ – 0884546180
  • Отдел „Лабораторна дейност“ – 0887730470
  • Отдел „Здравеопазване на животните“ – 0884541481
  • Отдел „Растителна защита“ – 0889767656

 

Електронна поща: rvs_16@bfsa.bg

Линии на градския транспорт:
Автобуси 6, 11, 15, 20, 21, 22, 37, 44, 93, 99 и 116 със спирки № 118 и № 141 площад „Съединение“
Автобуси 11, 12, 16, 18, 20 и 21 със спирка с № 274 бул. „Руски“

 

Разстояние от спирка пл. „Съединение“ – 350 м, разстояние от спирка на бул. „Руски“ – 400 м.

 

Дирекцията разполага с паркинг с ограничена възможност за паркиране на граждани.

 

Директор: д-р Иван Шиков

 

Контактна форма