Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S06

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 27.03.2023

Анализ на административното обслужване, проучванията на удовлетвореността на потребителите и подадените сигнали и предложения в Българската агенция по безопасност на храните.