Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFKQR1
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFKQ72

Областна дирекция по безопасност на храните - Разград

Дата на публикуване: 12.08.2022
Последна актуализация: 01.09.2022

 

Адрес: гр. Разград, ул. „Ветеринарна“ № 1, ПК 7200


Телефони:

  • Център за административно обслужване и Директор – 084/661304
  • Отдел „Контрол на храните“ – 084/661301
  • Отдел „Здравеопазване на животните“ – 084/690200
  • Отдел „Растителна защита“ – 084/661085
  • Отдел „Финансови и счетоводни дейности“ – 084/661302

 

Електронна поща: rvs_17@bfsa.bg

 

Линии на градския транспорт:
Автобусна линия № 2, спирка „Лудогорски порцелан“, разстояние до административната сграда на ОДБХ – Разград – 300 м.

 

Дирекцията разполага с паркинг за спиране на лични автомобили.

 

Директор: д-р Върбан Петков

 

Контактна форма