Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDRCL0
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDRCL3

Областна дирекция по безопасност на храните - Враца

Дата на публикуване: 11.08.2022
Последна актуализация: 01.09.2022

 

Адрес: гр. Враца, ул. „Илинден“ № 1, ПК 3000
 

Телефони:

 • Център за административно обслужване и Директор – 092/665078
 • Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 092/665711
 • Отдел „Контрол на храните“ – 092/660685
 • Отдел „Здравеопазване на животните“ – 092/660498
 • Отдел „Растителна защита“ – 092/624037
 • Отдел „Лабораторна дейност“ – 092/665784; 092/663946

 

Електронна поща: rvs_06@bfsa.bg
 

Линии на градския транспорт:

 • Автобусна линия № 3 – гр. Враца, ж.к. Дъбника – гр. Враца, кв. Медковец, съответно спирка – „кв. 72“ и спирка „Аванти“
 • Автобусна линия № 5 – гр. Враца, кв. Бистрец – гр. Враца, Експресо, спирка „Аванти“
 • Автобусна линия № 5А – гр. Враца, кв. Бистрец – гр. Враца, кв. Младост“, спирка „Аванти“
 • Автобусна линия № 7 – гр. Враца – с. Нефела, спирка „кв. 72“ и спирка „Аванти“
 • Автобусна линия № 23 – гр. Враца – с. Лиляче, спирка „кв. 72“ и спирка „Аванти“

Разстоянието от спирка „кв. 72“ до административната сграда на ОДБХ – Враца е 300 м, разстоянието от спирка „Аванти“ е 100 м.

 

На разположение за паркиране на лични автомобили има обществен неплатен паркинг, който обслужва и жилищния блок в съседство на дирекцията.

 

Директор: д-р Цветелина Тодорова

 

Контактна форма