Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFKI65
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFKIM6

Областна дирекция по безопасност на храните - Пазарджик

Дата на публикуване: 12.08.2022
Последна актуализация: 27.01.2023

 

Адрес: гр. Пазарджик, ул. „Найчо Цанов“ № 4, ПК 4400


Телефони:

  • Център за административно обслужване – 034/444336
  • Директор – 034/444212
  • Отдел „Контрол на храните“ – 034/444526
  • Отдел „Здравеопазване на животните“ – 034/444212
  • Отдел „Растителна защита“ – 034/481073; 034/481074
  • Отдел “Финансово-стопанска дейност“ – 034/444679

 

Електронна поща: rvs_13@bfsa.bg

 

Линии на градския транспорт:

Спирка на тролейбусен транспорт на 2 минути от дирекцията.

 

Няма възможност за паркиране на личен автомобил пред дирекцията. Могат да се ползват други места на платен паркинг в центъра на града.

 

Директор: д-р Георги Чавдаров

 

Контактна форма