Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFK244
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFK247

Областна дирекция по безопасност на храните - Ловеч

Дата на публикуване: 12.08.2022
Последна актуализация: 22.05.2023

 

Адрес: гр. Ловеч, ул. „Райна Княгиня“ 3А, ПК 5500


Телефони:

  • Център за административно обслужване – 0882569786
  • Директор – 068/600750
  • Отдел „Здравеопазване на животните“ – 068/600726; 0882569776
  • Отдел „Контрол на храните“ – 0882569752; 0882569740
  • Отдел „Растителна защита“ – 0882569778; 0887792418
  • Отдел „Финансово-стопанска дейност“ – 068/600751

 

Електронна поща: rvs_11@bfsa.bg

 

Линии на градския транспорт:
Автобус № 1 и № 4 до спирка „Пазара“ или спирка ОУ „Христо Никифоров“
Разстояние от спирка „Пазара“ до ОДБХ – Ловеч – 350 м.
Разстояние от спирка ОУ „Христо Никифоров“ до ОДБХ – Ловеч – 450 м.

 

Има възможност за паркиране на лични автомобили (10 места), включително за хора с увреждания, както и паркиране на велосипеди в самостоятелен вътрешен паркинг.

 

Директор: и.ф. д-р Тихомира Николаева Въцова-Дулева

 

Контактна форма