Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDREJ7
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDREB5

Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи

Дата на публикуване: 15.08.2022
Последна актуализация: 15.08.2022

 

Функции на Централната лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи:


- извършва лабораторни изследвания и анализи, свързани с окачествяване на зърното, зърнените продукти и фуражите;
- извършва анализи на качеството на зърно, на зърнени продукти и фуражи за целите на официалния контрол и по искане на страни по договор;
- извършва анализи за представително окачествяване на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, оризова арпа, рапица и соя;
- извършва анализи за качеството на продукти и вещества, предназначени за храна на животните, на всички етапи от производството и търговията им в страната;
- извършва арбитражни лабораторни анализи и издава необходимите документи;
- проучва, разработва и внедрява нови методи за лабораторни изпитвания в съответствие с международните стандарти;
- участва в национални и международни междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност.


Директор на лабораторията: Боряна Нинова