Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFKSA7
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFKSQ5

Областна дирекция по безопасност на храните - Кърджали

Дата на публикуване: 12.08.2022
Последна актуализация: 07.11.2023

 

Адрес: гр. Кърджали, ул. „Дарец“ № 6, ПК 6600


Телефон: 0361/62529


Електронна поща: rvs_09@bfsa.bg


До административната сграда на ОДБХ – Кърджали няма градски транспорт.


Пред сградата на дирекцията има възможност за паркиране на лични автомобили.

 

Директор: д-р Георги Грозев

 

Контактна форма