Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDBH94
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDBHP0

Етичен кодекс на служителите в БАБХ

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 22.08.2022

 

Този кодекс определя правилата за поведение на служителите в Българската агенция по безопасност на храните и има за цел да повиши общественото доверие в професионализма и морала на служителите в агенцията, както и да издигне престижа на държавната служба.