Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18E2
Контактна форма Карта на oбластните дирекции по безопасност на храните Контакти с администрацията

Контакти

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 02.08.2023

КОНТАКТИ С РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

 

Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните 
Адрес: гр. София, бул. "Пенчо Славейков" 15А
E-mail: bfsa@bfsa.bg   
Горещ телефон - 0700 122 99
Обажданията към телефон 0700 122 99 се таксуват на цената на един градски разговор, съгласно тарифния план на подателя.

 


Д-р Светлозар Патарински
Изпълнителен директор
Тел. 02/915 98 20
Факс: 02/915 98 98
Email: ceo@bfsa.bg    
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

Приемен ден на изпълнителния директор - вторник от 14 до 15 часа.
 

Необходимо е предварително да запишете час на телефон 02/917 37 04.

 

 

Д-р Галя Викьова
Заместник изпълнителен директор
Тел. 02/915 98 83
Email: g_vikyova@bfsa.bg 
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

 

Д-р Валентин Атанасов
Заместник изпълнителен директор
Тел. 02/915 98 30
E-mail: v_atanasov@bfsa.bg
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

 

Проф. Оля Караджова
Заместник изпълнителен директор
Тел.: 02/915 98 84
E-mail: o_karadjova@bfsa.bg   
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А