Z6_PPGAHG800HCIC06ORPMUSO2VP2
Z7_PPGAHG800HCIC06ORPMUSO2V50

ОДБХ Търговище

Дата на публикуване: 20.10.2022
Последна актуализация: 02.02.2023

Декларации по т. 1 и т. 3

Декларации по т. 2 и т. 4

Регистри по чл. 35,  ал. 1, т. 1 и т. 3

Регистри по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4

Неподали декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ