Z6_PPGAHG800HCIC06ORPMUSO2H33
Z7_PPGAHG800HCIC06ORPMUSO2HJ1

ОДБХ Бургас

Дата на публикуване: 19.10.2022
Последна актуализация: 21.11.2022

Декларации по т. 1 и т. 3

Декларации по т. 2 и т. 4

Регистри по чл. 35,  ал. 1, т. 1 и т. 3

Регистри по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4

Неподали декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ