Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0F2H46
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0F2HK4

ЦЛВСЕЕ

Дата на публикуване: 21.10.2022
Последна актуализация: 20.11.2023

Декларации по т. 1 и т. 3

Декларации по т. 2 и т. 4

Регистри по чл. 35,  ал. 1, т. 1 и т. 3

Регистри по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4

Неподали декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ